Telegraf- og telehistorie i Lærdal strekkjer seg attende til 1856. Norsk Telemuseum si avdeling i Lærdal syner glimt frå ei spennande teknologisk utvikling.

Maihaugenmuseum på Lillehammer er ansvarleg for ei interessant posthistorisk utstilling. Gjennom fotografi og illustrasjonar, tekstar, gjenstandar, modellar og lydkulisser vert tilskodaren teke med på ei kort reise i lokal, regional og nasjonal posthistorie, under temaet "Frå fjord til fjell".

Lokal, regional og nasjonal posthistorie. 

Gratis tilgjenge.

Ope frå 30. juni til 1 august.

Onsdag, fredag, laurdag og søndag frå: 13:00 - 17:00

 

Kontakt

Adresse:
  • Øyri
  • 6887 LÆRDAL
Telefon:
99231500
E-post:
info@sognefjordadventure.com
Nettside:
www.laerdal.kommune.no

Hvor er Lærdal Tele- og Postmuseum?