Litunet er et klyngetun med 13 bygninger fra 1700- og 1800-talet, som rommer mye gammelt gjenstandsmateriale. Sammensettingen av bygninger til ulike formål gir tunet et middelalderpreg, samtidig som bygningene er reist ved hjelp av håndverkstradisjoner som peker langt tilbake i historien. Tunet er blant de mest verneverdige gårdstunene i denne delen av landet, og er derfor av nasjonal interesse. Riksantikvaren fredet Litunet i 1974. Landskapet er karakteristisk vestlandsk med bratt kulturlandskap med små åkerlapper, steingjerder og rydningsrøyser. Det bodde folk på Li like fram til 2000-tallet, men selve gårdsdrifta ble avviklet for flere tiår siden

Ta med nistepakken mens du nyter utsikten, tenk gjerne litt på at veien til Li først kom i 1972. For å komme til Li tar du av Rv. 13 mot Suldalseid og Valskår. Det er få parkeringsplasser på Li, og veien er ikke egnet for bobiler eller andre større biler.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Valskårvegen 347
  • 4237 Suldalsosen
Telefon:
52 79 29 50
E-post:
post@ryfylkemuseet.no
Nettside:
www.ryfylkemuseet.no

Fasiliteter

Parkering:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Litunet i Suldal (Ryfylkemuseet)?

Fjord Norways sekundærlogo