Gardstunet på Måbø, er eit lite rekkjetun med to bruk øvst i dalen. Dei siste hundre åra har det vore to stovehus, to løer og eit eldhus langs den gamle kløvstigen som går gjennom tunet. Bygningar, stiar og bruer er sett i stand. Museet har gjort heile dalbotnen til eit utstillingsområde, der 21 informasjonstavler formidlar historia om ressursutnytting og utvikling i Måbødalen.

For meir informasjon om Måbødalen og Måbøgaldane, sjå her

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Eidfjordvegen 10
  • 5784 Øvre Eidfjord
Telefon:
53673500
E-post:
postmottak@eidfjord.kommune.no
Nettside:

Hvor er Måbødalen Kulturlandskapsmuseum?