Giske er en av de viktigste ringmerke-stasjonene i Europa for vadefugler. Fjøreområdet Makkevika på ca. 285 mål i nordvest har sandområde, rullestein og våtmark. Dette er et reservat for vadefugl på veg sør-/ nordover om høsten og våren, og her kan en også oppleve sel som leker seg i fjøra.

Kontakt

Adresse:
  • 6052 GISKE
Telefon:
70 18 80 00
E-post:
post@giske.kommune.no
Nettside:
www.giske.kommune.no

Hvor er Makkevika fuglereservat?