Kjent landemerke ved innseglinga til Korsfjorden og Bergen. Fyret har vore ubemanna sidan 2002, og vart kjøpt av Austevoll kommune i 2005.  I 2010 vart det restaurert. Dei tre hovudbygningane på øya vart då totalrenoverte og ominnreia til 11 overnattingsrom med totalt 22 sengeplassar samt eit konferanse/festlokale.

Frå 1. mai 2013 fekk Panorama konferansehotell ansvaret for drifta av overnatting- og konferansefasilitetane på Marstein fyr. 

Dei tilbyr pakkar inkl. transport frå Panorama Hotell. Det er også mogleg å halde deler av eit arrangement på fyret, og deler av det på hotellet. Transport foregår anten med RIB-båt eller helikopter.

For meir info og prisar, ta kontakt med salsavdelinga på post@panoramahotell.no eller + 47 56 31 90 09.  

Hvor er Marstein fyr?