Nærbøparken er en fuglepark midt i Nærbø. Den er alltid åpen for deg som ønsker et lite avbrekk fra den hektiske hverdagen. I tillegg til fugler har parken også treningsapparater for deg som ønsker litt mer enn å bare slappe av. Dette er en plass du bør ta turen dersom du ikke har vært der før.  Historie Tidlig på 1900-tallet lå det en klokkergård der hvor parken ligger i dag. Det var en lærer som var klokker på Nærbø på den tiden. Så ble det bestemt at klokkeren ikke skulle bo på gård, og klokkergården ble derfor nedlagt i begynnelsen av 1930. Selve arbeidet med å opparbeide parken startet i 1935-36. Grunnleggeren av Nærbø-parken, Randulf Aadnesen (1894-1989), fikk kjøpe et område av Hå kommune, for kr. 50 målet. Området var en stor myr, ikke noe vann, og ikke et eneste tre. I utgangspunktet ville Nærbø kommune bruke hele området til bygging av boliger. Ingen andre hadde tro på ideen om en park her, men Randulf tok fatt på oppgaven med stor iver. I 1937 fikk Randulf Aadnesen hjelp av lærere og elever til å plante de første trærne i parken. Trær fikk han fra skogselskapet. Det vil si at de eldste trærne er over 65 år. Arbeidet med å legge til rette for et vann startet like før 2. verdenskrig. De brukte spade og hjulbåre for å kjøre massen vekk, men dette var tungt og kostbart og ble dermed avsluttet før krigen startet. Under krigen var det stor mangel på brensel. Det ble satt i gang med maskinell torvskjæring i stor stil. De brukte 4 år på arbeidet. Dette ga god brensel til folk under krigen, og på samme tid fikk parken inntekter. Kantene på den utgravde myren ble steinsatt og parken hadde fått et lite vann som fuglene kunne være i. Like innenfor hovedporten, til høyre, ligger det en gravrøys fra eldre tider. Under krigen gravde tyskerne denne opp, og satte en kanonstilling der. VIKTIG INFORMASJON: Det er ikke love å mate fuglene Fugleliv Flere fugler fikk etterhvert sin bolig i parken. Svaner, påfugler, ender, høns og gjess ble faste beboere, men også ville fugler kom til. Fisk var det også her, men den ble fisket opp, eller bare forsvant på grunn av de økologiske forholdene i vannet. Siden 1977 er det Hå kommune som har driftet parken og videreført kultiveringsarbeidet. Randulf Aadnesen var hver dag å se i parken, helt til sin bortgang i 1989. Da var han 94 år gammel. Parken fremstår i dag som en oase i Nærbø sentrum, og den har mange besøkende fra nærområdet hele året. Andre tilreisende fra hele Rogaland besøker også parken. Huset i parken Sivilarkitekt Per Line, laget i 1996 tegningene til det nye huset i parken. Dette ble bygget og åpnet sommeren 2005. Huset i Nærbøparken skal brukes til utstillingslokale, og til pedagogisk arbeid i skolen. Huset kan leies ut til private arrangement, og til lag og foreninger som ønsker det.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Parkvegen 23B
  • 4365
Telefon:
+47 51 79 30 00
E-post:
post@ha.kommune.no
Nettside:
www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/turar-og-friluftsliv/narboparken/

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter
Parkering:
Toalett:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Kafé:

Hvor er Nærbøparken?

Fjord Norways sekundærlogo