Her er det omfattende steingjerdestruktur og kulturminner. Like ved er det fredede fyrmiljøet ved Obrestad fyr. Nasjonalt er området et sjeldent geologisk element. Lakseelven Håelven bidrar til stor grad av variasjon i naturtype og artsmangfold her. Sjeldne plantearter og vegetasjonstyper som kystlynghei er typisk for dette området. Det er i tillegg et viktig trekkområde og hekkeområde, og er et fuglefredingsområde med Ramsar-status. Av viktige kulturminner i nærheten, finner du Skeieskogen med et større fornminnegravfelt.

Det finnes en parkeringsplass og toalettanlegg. Toalettanlegget har utedusj, skyllestasjon og benk til å sitte på i tillegg til toalettene. Toalettanlegget er tegnet av arkitekt Tai Grung i Lie & Øyen Arkitekter. Det er også lagt en svillesti fra toalettbygget ned til sanddynene. Bygningen er bygd i aluminium og er grå metallisk. Den reflekterer landskapet og himmelen på regnværsdager, men blir skarp og kontrasterende i sol. Parkeringsplassen har plass til 40 biler. Jæren Friluftsråd drifter både anlegget og parkeringsplassen.

Viktig informasjon om ferdsel langs Jærstrendene:

 • Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy
 • Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars
 • Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt
 • Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen
 • Respekter privatlivets fred.
 • Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytter. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over to døgn
 • Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september
 • Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.
 • Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd langs Jærstrendene, og ta særlig hensyn der husdyr beiter
 • For jakt og fiske gjelder spesielle regler
 • Droneflyging er forbudt i hele verneområdet
 • Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon
 • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
 • Nærland
 • 4365 NÆRBØ
Telefon:
51 79 30 00
E-post:
post@ha.kommune.no
Nettside:
www.ha.no

Fasiliteter

Sesong:
 • Høst
 • Vår
 • Sommer
 • Vinter

Hvor er Refsnesstranden?

Fjord Norways sekundærlogo