Nærlandstranden er rullesteins- og sandstrand. Her er det omfattende steingjerdestruktur og kulturminner. Like ved er det fredede fyrmiljøet ved Obrestad fyr. Nasjonalt er området et sjeldent geologisk element. Lakseelven Håelven bidrar til stor grad av variasjon i naturtype og artsmangfold her. Sjeldne plantearter og vegetasjonstyper som kystlynghei er typisk for dette området. Det er i tillegg et viktig trekkområde og hekkeområde, og er et fuglefredingsområde med Ramsar-status.

Refsnesstranden er også en rullesteinstrand i nord, og i sør er det sanddynekyst. Av viktige kulturminner i nærheten, kan nevnes Skeieskogen med et større fornminnegravfelt. I vest er det en delvis restaurert langrøys. Hå kommune i samarbeid med Statens Vegvesen har opparbeidet ny parkeringsplass og toalettanlegg. Toalettanlegget har utedusj, skyllestasjon og benk til å sitte på i tillegg til toalettene. Toalettanlegget er tegnet av arkitekt  Tai Grung i Lie & Øyen Arkitekter. Det er også lagt en svillesti fra toalettbygget ned til sanddynene. Bygningen er bygd i aluminium og er grå metallisk. Den reflekterer landskapet og himmelen på regnværsdager, men blir skarp og kontrasterende i sol. "Konstruksjonen framhevar dei lange linjene i landskapet, samtidig som bygninga rammar inn og forsterkar møtet med gras, åker, sanddyner og rullesteinar og til slutt havet og himmelen langt der ute, seier Grung." Den nye parkeringsplassen har plass til 40 biler. Jæren Friluftsråd drifter både nye anlegget og den gamle parkeringsplassen.

Viktig informasjon om ferdsel langs jærstrendene - Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy - I fuglefredningsområdene må du ikke utøve aktiviteter med forstyrrende effekt; surfing, brettseiling, kiting og hundelufting - Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars - Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt - Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen - Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn - Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september - Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette. - Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser - For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse - Droneflyging er forbudt i hele verneområdet - Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon For de mer erfarne surferne, vil forholdene lenger ut på høsten by på bedre muligheter til å finne gode forhold. Husk at det er forbud mot surfing/brettseiling/kiting på strender som er berørt av fuglefredning (1. okt. - 31. mars). Kiting er kun mulig på følgende strender: Sola, Hellestø, Byberg, Bore og Brusand.

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Nærland
  • 4365 NÆRBØ
Telefon:
51 79 30 00
E-post:
post@ha.kommune.no
Nettside:
www.ha.no

Hvor er Nærland- og Refsnesstranden?