Hopp til hovedinnhold

Mellom Nærlandstranden, Skeieskogen og en liten landingsstripe for småfly finner du Refsnesstranden. Dette er en populær badestrand og et flott tur- og treningsområde. Det er gode parkeringsmuligheter på Refsnes med plass til 40 biler. Et godt turtips er å gå fra Refsnesstranden via Nærlandstranden til Hå gamle prestegård og Obrestad fyr.

Reflekterende toalett

Refsnes er et av flere spennende stopp langs Nasjonal turistveg Jæren, en av 18 veistrekninger i Norge som har varemerket Nasjonal turistveg. Langs disse veistrekningene kan du oppleve kunst, design og arkitektur i verdensklasse.

På parkeringsplassen ved Refsnesstranda finner du et toalettanlegg tegnet av arkitekt Tai Grung i Lie & Øyen Arkitekter. Bygningen er bygd i aluminium og er grå metallisk. Den reflekterer landskapet og himmelen på regnværsdager, men blir skarp og kontrasterende i sol. Anlegget har toalett, utedusj, skyllestasjon og benk til å sitte på. Bygget er en port fra parkeringsplassen ut i det vakre landskapet. Konstruksjonen fremhever landskapets lange linjer, samtidig som bygningen rammer inn og forsterker møtet med gress, åker, sanddyner, rullesteiner og til slutt havet og himmelen langt der ute.

Jæren Friluftsråd drifter både anlegget og parkeringsplassen.

Ramsar-status

Nasjonalt er området rundt Refsnes et sjeldent geologisk element. Lakseelven Håelven bidrar til stor grad av variasjon i naturtype og artsmangfold her. Sjeldne plantearter og vegetasjonstyper som kystlynghei er typisk for dette området. Det er i tillegg et viktig trekk- og hekkeområde, og det er et fuglefredingsområde med Ramsar-status. Av viktige kulturminner i nærheten, finner du et større fornminnegravfelt i Skeieskogen.

Viktig informasjon om ferdsel langs Jærstrendene:

 • Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy
 • Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars
 • Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt
 • Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen
 • Respekter privatlivets fred.
 • Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytter. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over to døgn
 • Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september
 • Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.
 • Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd langs Jærstrendene, og ta særlig hensyn der husdyr beiter
 • For jakt og fiske gjelder spesielle regler
 • Droneflyging er forbudt i hele verneområdet
 • Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon
 • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
 • Nærland
 • 4365 NÆRBØ
Telefon:
51 79 30 00
E-post:
post@ha.kommune.no
Nettside:
www.ha.no

Fasiliteter

Sesong:
 • Vår
 • Høst
 • Sommer
 • Vinter

Hvor er Refsnesstranden?