Regionens største utfartssted hele året, 12 km fra Molde på RV64 i retning Eide. 

Turforslag 1: Sommerstid er det fint å ta turen rundt Skarvatnet (ca 1 time). Start og parkering ved Skarstua, RV64. Følg veien mot Malmesetra. Ta av til høyre ved enden av Skarvatnet, og følg turveien helt rundt tilbake til Skarstua. Turen er barnevognvennlig hele veien bortsett fra et parti med en bratt bakke. Stien er fint gruset opp. Langs hele veien er det også fine informasjonsskilt om natur- og dyreliv på Skaret. Flere steder er det også satt ut hvile- og rastebenker. Turforslag 2: Følg seterveien øst for Skarstua mot Skittensetra/Malmesetra. Passer fint for barnevogner og sykkel. Turen tar ca 1 time en veg. Oppe ved setra kan man raste ved elva før man går tilbake til Skarstua igjen. Skaret Turistsenter har utleie av robåter, kanoer og fiskeutstyr. Rideturer i skoleferien (juni-august).

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Skaret
  • 6422 Molde
Telefon:
71 26 80 90
E-post:
skarstua@online.no
Nettside:
www.skarstua.no

Hvor er Natursti Skarvatnet?