Det ble i 1829 laget en "Normalplan" for kirkebygg med standardtegninger av arkitekt Linstow. Nedstrand kyrkje har mange av grunntrekkene fra Linstow, men arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe stod noe fritt i sin utforming. Koret har et stavkirkepreg og dette får hele rommet til å virke lunere og romsligere på samme tid. Altertavlen er fra 1611 og har prydet tre kirker i Nedstrand. Thomas snekker er mesteren av de detaljrike utskjæringene, og Peter Reimers stod for malerkunsten. I 1628-29 var også den kjente tyske maleren Gottrid Hendtzel her. Disse kunstnerene har satt sitt preg på mange kirker.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Hvor er Nedstrand Kyrkje?