Hopp til hovedinnhold

Kalkårer i berggrunnen gir grunnlag for et rikt og sjeldent planteliv. I øst finner du derfor kalkgrotta Limåskyrkja og naturreservatene Tågdalen og Høgmyran med artsrik kalkskog og rikmyr. I Tågdalen har 30 års botaniske studier av slåttemyrvegetasjon og skjøtsel påvist nær 300 plantearter, derav hele 16 arter orkideer. Den vekslende naturen på Nordmarka gir også gode leveområder for et interessant spekter av fugle- og dyrearter. Store og små vann gir gode kår for den som vil prøve fiskelykken. Her er det unike fiskemuligheter og det er god bestand av ørret og røye. Flere av vannene er store og sammenhengende nok til at de egner seg godt for padling med kano eller kajakk. 

Overnatting i Nordmarka

Nærmeste overnattingshytter er Hermannytta og Grytbakksetra, begge eid av Kristiansund og Nordmøre Turistforening, men fine teltplasser finnes nærmest overalt. 

Vaulen

Vaulen, en av Nordmøres vakreste seterstøler ligger på et høydedrag et lite stykke opp for Vaulvatnet. Her var det fast bosetning frem til 1717, og etter den tid ble Vaulen brukt til seter og avlsgård. "Musterhusa", som ligger i østkanten av stølen, er nå nyrestaurert. Navnet kommer fra engelskmannen John Patrich Chaworth Musters som kjøpte eiendommen i 1896. Han satte opp nye store hus på østkanten av stølen og brukte disse til sommerhus. Sønnen, James Lawrence Chaworth Musters, var ornitolog og Vaulen var en av hans baser. Her drev han forskning på fugler og smågnagere, og mye av hans arbeide finner vi i dag på museer i England. Han var også delaktig i etableringen av kompani Linge under 2. verdenskrig. I 2004 ble det satt opp en minneplate over James Musters på Vaulen, og flere av de gjenlevende soldatene i kompani Linge var tilstede under denne seremonien. Eiendommen er i dag eid av Surnadal Kommune, og kan leies av enkeltpersoner eller grupper ved å ta kontakt med kommunens bygg og miljøavdeling. Her er det 20 sengeplasser, stue, kjøkken og vaskerom med dusj. Nede ved Vaulavatnet står et nytt naust med 6 kanoer og en båt med påhengsmotor til disposisjon.

Rundtur på sykkel

Start i Surnadal sentrum og følg Rv 65 mot Kristiansund ca 5 km. Bomveien ligger på høyre side for det gamle "Tjærebrenneriet". Følg grusveien østover langs Orrenlitjønna og videre langs Svorka og over til Andersvatnet. Underveis passeres Høgmyran Naturreservat og KNT's Fjordrute fra Grytbakksetra til Hermannhytta. Deretter videre til Erkgarden, en gammel markagård hvor det var bosetning frem til 1720. Veien fortsetter til Austergardkvennavatnet og videre til østre del av Krokvatnet før nedstigningen ved Dalsegg i Øvre Surnadal. Vel nede i dalbunnen følger du fylkesveien på nordsiden av dalen fra grend til grend ned til Surnadal sentrum. Lengde 58 km.  

Kontakt

Adresse:
  • 6650 SURNADAL
Telefon:
71 65 71 00
E-post:
post@varsog-hotell.no
Nettside:

Fasiliteter

Barnevennlig:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Nordmarka turområde i Surnadal?