Å sykle Nordsjøveien fra Egersund til Hellvik er en fantastisk tur, som strekker seg over 12 flotte kilometere på godt opparbeidet turvei/grusvei. Underveis på turen er det mange flotte utkikkspunkter og rasteplasser. Et fint alternativ, om det blir for langt å sykle frem og tilbake, er å snu ved Maurholen (gammel togstasjon med vaffelsalg i sommerhalvåret og flott opparbeidet uteareal) eller ta toget den ene veien. Ruten er en del av Nordsjøveien og er godt merket. Fra sentrum følges FV44 til stasjonen hvor en tar til venstre og følger FV42 i retning Eigerøy. Her kan gang- og sykkelsti og skjermet vei benyttes helt til krysset ved Gamle Eigerøyveien. Der krysses veien og den flotte turveien blottlegger seg rett etter undergangen av Eigerøyveien. Denne ruten benyttes mye av turgåere, og syklister bes å vise hensyn til disse. 

Hvor er Nordsjøveien - Egersund - Hellvik?