Norsk myrmuseum på Frostadheia på Smøla representerer en av de største museumssatsningene på Nordmøre de siste årene. Da Moldstad forsøksgård ble lagt ned markerte det slutten på en epoke med sterk satsning på myrdyrking og bureising i Norge. Sterke krefter i miljøet sørget for at forsøksgården er blitt et nasjonalt senter som forteller historien om den organiserte bureisinga i Norge og oppsummerer kunnskapene om myr og myrdyrking.

Moderne museum med store billedflater og multimedia.

Kontakt

Adresse:
  • 6570 SMØLA
Telefon:
71 54 46 32
E-post:
rannei@nordmore.museum.no
Nettside:
www.nordmore.museum.no

Hvor er Norsk myrmuseum?