Hopp til hovedinnhold

Kong Håkon Håkonsson påbegynte arbeidet med Olavskirken i 1250. Antagelig sto det da allerede en kirke på samme sted som kristkongen Olav Tryggvason hadde bygd rundt år 1000. Mest sannsynlig var dette en mindre bygning i tre, som ble revet til fordel for den nye kirken i stein. Selve kirkeområdet på Avaldsnes er omgitt av gravhauger og store bautasteiner fra førkristen tid, så hvorfor valgte man ikke en mer "ledig" byggeplass for slike monumentale reisverk?

Det gamle kongesetet Avaldsnes blir sammenlignet med Uppsala i Sverige og Jellinge i Danmark. Også her finner man kjempehauger og kjempesteiner på et gammelt kultsted der det blir bygd en steinkirke. Det man har kommet fram til her er at de første kristne kongene må ha tenkt strategisk og søkt seg til områder som nettopp var godt innarbeidet som kultsteder når de skulle innføre ny tro, ritualer, lover og regler.

Olavskirken har vært omgitt av flere store bautasteiner. Noen er forsvunnet eller ødelagt, men på nordsiden av Olavskirken står ennå den største og den mest kjente bautasteinen kalt «Jomfru Marias synål». Med sine 7,2 m over bakkenivå regnes dette som Norges nest høyeste bautastein, men hvor langt den går nedover i jorda, vet vi ikke. Det er knyttet veldig mange sagn til bautasteinen ved Olavskirken. Noen forteller at dette er nålen som jomfru Maria mistet en dag hun satt og broderte i himmelen. Andre forteller at dette er en forsteinet trollkar som hjalp Olav den Hellige å bygge kirken, men som ramlet ned av taket og ble til stein da kongen omsider klarte å finne ut at navnet hans var Sigge. Men det mest berømte sagnet dreier seg om at steinbautaen siger noen millimeter mot kirkeveggen for hvert tiår. Det heter seg nemlig at den dagen steinen berører kirkeveggen, da er det dommedag! Mange tror at hoggmerkene øverst på steinen er etter ulike prester, som i årenes løp har hatt sitt virke på Avaldsnes, og som i nattens mulm og mørke har klatret opp på steinen og hogd litt av når den kom for ubehagelig nær veggen.

Ta turen ut til Avaldsnes og se og opplev æraen fra tidligere storhetstider. Det kan du gjøre ved å laste ned appen "Tilbakeblikk" der du kan få en digital omvisning på både Vikinggarden og Avaldsnes.

Kirken på Avaldsnes ble et viktig stoppested for pilgrimer som skulle til Nidaros. Avaldsnes er et regionalt pilegrimssenter for Kystpilegrimsleia. På sommeren kan du også møte pilegrim Siv – i det Herrens år 1308 – til en vandring med historier om hellige Olav og andre hendelser på Ogvaldsnes! Det finnes også en egen pilegrimsvandring til Olavskirken på Avaldsnes.

  • Facebook logo

Historiske Avaldsnes

Se alle tilbudene til Historiske Avaldsnes

Kontakt

Adresse:
  • Kong Augvalds veg 101
  • 4262 AVALDSNES
Telefon:
+ 47 52 81 24 00
E-post:
Avaldsnes@karmoy.kommune.no
Nettside:
www.opplevavaldsnes.no

Fasiliteter

Parkering:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Toalett:
Barnevennlig:
Sesong:
  • Vinter
  • Vår
  • Høst
  • Sommer

Hvor er Olavskirken på Avaldsnes?