Du er hjarteleg velkomen til å ta turen innom kulturstien på Ornes, laga av Solvorn skule. Kartet gir deg oversikt over dei 15 postane du kan besøkja. Det er ingen absolutt "start" eller "stopp" på kulturstien, så ein kan gå berre delar av løypa eller få med seg alt. Dette er opp til deg. Det er spanande og lærerike historiar om Ornes ein kan lesa her, både sanningar, "nesten" sanningar og segn! Lukke til.

Me vil be dykk ta omsyn til dyrka marker og gardstun, og ikkje tråkka der det ikkje er lagt opp til det. Ver venleg å respektera dette. Nokre av objekta/omr. som er omtala ligg på dyrka mark og liknande, men kan sjåast frå der infoskilta er plassert.

Kontakt

Adresse:
  • 6870 ORNES
Telefon:
57671400
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:

Hvor er Ornes kultursti?