Klepp har noen av de fineste og lengste sandstrendene i landet. På Orrestranden myldrer det av liv på varme sommerdager. Kontrastene er store ved jærhavet. Orrestranden er en tre km lang sandstrand. Her finner du også Orre friluftshus, hvor det er salg av mat, her er også toalett, og parkering for bil og sykkel. Friluftshuset på Orre er et av stoppene langs Nasjonal turistveg Jæren. Strandsonen er bygd opp av selve sandstranden ved sjøen, sanddynene og bakdynelandskapet med et mer variert planteliv. Jærstrendene er landskapsvernområde. På Orrestranden er det også plantefredning og fuglefredning.  Orrestranden ble tildelt blått flagg 15. juni 2017. Viktig informasjon om ferdsel langs jærstrendene - Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy - I fuglefredningsområdene må du ikke utøve aktiviteter med forstyrrende effekt; surfing, brettseiling, kiting og hundelufting - Forbud mot surfing/brettseiling/*kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars  - Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt - Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen - Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn - Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september - Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette. - Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser - For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse - Droneflyging er forbudt i hele verneområdet - Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon Er du fremdeles litt i tvil om hva som er lov og ikke lov på jærstrendene? Her finner du hele forskriften om vern av Jærstrendene landskapsvernområde. *Kiting er kun mulig på følgende strender: Sola, Hellestø, Byberg, Bore og Brusand.

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Orre
  • 4343 ORRE
Telefon:
51 42 98 00
E-post:
postmottak@klepp.kommune.no
Nettside:
www.klepp.kommune.no

Hvor er Orrestranden?