Hopp til hovedinnhold

Stad

Etne

Turkart

1:50 000 Etne.

Start og sluttpunkt

Turen startar ved Sæbøtunet bygdemuseum.

Parkering

Ta av frå E39 vest for Leirvik sentrum på veg skilta til Litlabø. Etter ca. 4.5km  ta til høgre og skilting til Gruvemuseet.

Merking

Informasjonstavle ved startpunkt. Skilta og merka med T.

Gradering

Grønn tur, lett

Høgdeskilnad

9 - 43 m.o.h

Tidsbruk

5,4 km - 1t

Turskildring

Ta til høgre ut på Osnesvegen rett ovanfor tunet. Etter 500 m kjem ein til Bekkjavika, ein god plass for fugleliv, særskilt på fjære sjø. Ved Røynesnes opnar Etnefjorden seg. Om lag 800 m derifrå ligg badeplassen Honsvikjo, her er også toalett. området er del av eigedomen til olav Vik-stiftelsen. Herifrå går det sti opp mot bygdeborgen Borgaråsen, siste delen er særs bratt.

Halvvegs oppe ligg Gåstein, som er tilrettelagt for klatring (på eige ansvar). Hovuddelen av friluftsområdet til Olav Vik-stiftelsen ligg om lag 1 km lenger framme på Osnesvegen. Ein kan gå ned i skogstien ved Beinstøvik og ta den ekstra sløyfa langs fjorden, her er mange fine nes og rasteplassar. Ved P-plassen er der toalett og infoskilt.

Litt ovanfor avkjørsla til Olav Vik kjem du til gardstuna på Osnes, her er vakkert kulturlandskap med utsyn over Vågen. Etter å ha passert byggefelta på Osnes kjem ein snart over ein liten topp og ser E 134 på andre sida av dalen. Ta til venstre rett før E134. Siste delen av turen går nordover mot Etne på gang/-sykkelvegen langs hovedvegen.  

Kontakt

Adresse:
  • 5590 ETNE
Telefon:
53 75 80 00
E-post:
post@etne.kommune.no
Nettside:
www.etne.kommune.no

Fasiliteter

Vanskelighetsgrad:
  • Lett (grønn)
Sesong:
  • Høst
  • Sommer
  • Vår
Total stigning:
  • 34m
Avstand:
  • 6km
Varighet:
  • Kort tur (0,5-3t)

Hvor er Osnes rundt - Etne?