I Valldøla, frå Gudbrandsjuvet til Nedstestølen, og i sideelva til Grønningsæter er det fine forhold for aurefiske — totalt om lag 13 km. Som oftast får ein fisk på 2-300 gram, men fisken kan kome opp i ein kilo. Kortsal: - På dei fleste campingplassane i Valldal

Kontakt

Adresse:
  • 6210 Valldal
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Øvre Valldøla?