Besøk ein vestnorsk gard med frukt- og grønsaksdyrking, kviger og sauer. Bestill omvising "I Besto si stove". Ein tur med historieforteljing i frukthage, smaksprøvar av produkt frå garden, og kaffi og kake i besto si stove. På Øydve gard er det sal av heimelaga produkt samt moglegheit for servering av grupper i "Besto si stove".

Kontakt

Adresse:
  • Øydve
  • 5730 Ulvik
Telefon:
+47 95 99 35 16
E-post:
annemo@ulvik.org
Nettside:

Hvor er Øydve Gardsturisme?