Bestill

Folgefonni Breførarlag har eit breitt tilbod av turar og aktivitetar, både på og i tilknyting til isbreen Folgefonna. Fleire av tilboda har fast sesong med dagleg avgang. Alle standardturar kan og tingast med privat guide når det ikkje er tilgjengeleg dagleg avgang i bookingsystemet. Med privat guide kan du og få du skreddarsydd opplevingane til dine ønsker og timeplan. Prisen for leige av privat guide inkluderer nødvendig utstyr. Ta direkte kontakt med Folgefonni Breførarlag for meir informasjon og pristilbod.

Kontakt

Adresse:
  • Jonavegen 20
  • 5627 Jondal
Telefon:
+47 951 17 792
E-post:
post@folgefonni-breforarlag.no
Nettside:

Fasiliteter

Sesong:
  • Sommer

Hvor er Privat breførar - Folgefonni Breførarlag?