Stad:  Fonno i Fitjarøyane, Fitjar frå Sørfonno kommunal brygge – skulehuset- Ramsberget :  3,5 km t/r.

Turkart:  Stord-Fitjar 1:50.000

Start og sluttpunkt:  Start frå kommunal brygge på vestsida av Sørfonno. Retur same stad.    

Parkering:  Ein må ta seg ut til Fonno med eigen båt eller kajakk. Gjestebrygge ved "Larsen" i Fitjar sentrum. Egna sentrumsstrand for uttak av kajakk. Parkeringsplass  ved "Larsen-kaia" og ved kommunehuset i sentrum.

Høgdeskilnad:  0 – 148 moh.

Tidsbruk:  2 timar t/r

Merking: Skilting etter internasjonal standard.  Informasjonstavle og fire retningskilt.

Gradering:  Blå ,moderat fottur 2 støvlar etter DNT systemet.

Turomtale:  Turen går frå brygga, vidare på traktorveg, igjennom jordbrukslandskap og gardstun opp til skulehuset på Fonno. Her er mange flotte rydningsrøyser, støttemurar, steingardar og steinsette vegar. Retningsskilt viser veg vidare på sti nordover og opp på høgaste punktet på øya som er varden på Ramsberget, 148 moh. I varden er det lagt ut bok kor du kan skrive navnet ditt. Her er det god utsikt over Fitjarøyane i tillegg til Austevoll i nord, Stord og Fitjarsjøen i sør og Bømlo i vest.  På Fonno er det aktivt jordbruk og du kan treffe både storfe (Aberdeen Angus), hest, geit og gamalnorsk sau.

Kontakt

Adresse:
  • 5419 Fitjar
Telefon:
53 45 85 00
E-post:
fitjar@fitjar.kommune.no
Nettside:
www.fitjar.kommune.no/

Hvor er Ramsberget på Fonno?