På Rastarkalv sto slaget mellom vikingekongen Håkon den gode og Eiriksønnene i år 955 e.kr. Håkon seiret, men Egil Ullserk - Håkons fremste mann - døde og ble hauglagt ved Rastarkalv.

Kontakt

Adresse:
  • v/ Frei Kirke
  • 6524 Frei
Telefon:
71 57 40 00
E-post:
post@nordmore.museum.no
Nettside:
www.nordmore.museum.no/bes%C3%B8k-oss/kristiansund/slaget-p%C3%A5-rastarkalv-r%C3%B8ysene-og-landskapets-historie

Fasiliteter

Parkering:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:

Hvor er Rastarkalv - slaget fra vikingtiden?