Tett ved Frei kirke ligger slagstedet Rastarkalv. Her sto slaget mellom vikingekongen Håkon den gode og Eiriksønnene i år 955 e.kr. Håkon seiret, men Egil Ullserk - Håkons fremste mann - døde og ble hauglagt ved Rastarkalv. Bauta over Egil ved kirken.

Hvor er Rastarkalv - slaget fra vikingtiden?