Sent på 1200 tallet kom de første vannkvernene i bruk her i landet. På Sevheim ligger det et gammalt kvernhus, som er satt i stand og viser hvordan kornet ble malt før i tiden. Kvernsteinen i dette kvernhuset kommer sannsynligvis fra Nord Talgje, og er datert tilbake til 1849. Huset hadde torvtak, og var uten bordkledning de første årene. Sevheimskvernen hørte til gården Sevheim, og tidligere hadde hver gård sitt eget kvernhus. Bare i Sevheimsbekken var det til sammen 11 kvernhus. Huset her ble restaurert ferdig i 1998.

Kontakt

Adresse:
  • Judaberg
  • 4160 Finnøy
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
www.stavanger.kommune.no/

Hvor er Restaurert kvernhus på Sevheim?