Hareidselva renn frå Grimstadvatnet til sjøen. Langs elva og vatnet er det gruslagt tursti. Frå fjorden til enden ved Kaldholen er det om lag 4 kilometer. Ein kan gå eller sykle heile turen, eller gjere eit innhopp fleire andre stader. Ved Røysetvegen er det laga ny parkeringsplass.

Det er Hareid Rotaryklubb som har opparbeida turstien. Dei står også bak gapahukene langs turstien. Her kan ein grille, brenne bål eller berre slappe av på ein benk.

Grimstadvatnet er eit naturreservat med rikt fugleliv.

(Hareid Kommune.no)

Kontakt

Adresse:
  • 6060 Hareid
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.hareid.kommune.no/turistinformasjon

Hvor er Rotarystien?