Alt kan virke smått på Røynevarden, men plassen var blant de beste i Suldal. Gjennomsnittlig var det mulig å fø to kyr, fem geiter og noen sauer. Poteter var sådd til husbruk og korn var sådd på de mange åkerlappene. Høy ble slått og samlet i liene og i heiene.

Ryfylkemuseet har gjennomført et omfattende restaureringsarbeid av bygningene. I 2013 ble en rekonstruksjon av låven ferdigstilt. Arbeidet med låven har vært et viktig læreprosjekt for museets håndverkere. I løpet av prosessen ble det arrangert flere kurs for å lære om byggemåten. Det har blitt lagt stor vekt på å kopiere materialene fra den gamle låven og bruke tradisjonskunnskap i arbeidet. Fjøset er rekonstruert etter fotografi, og fra spor og avtrykk i jorda og fra låveveggen som stod igjen. I ene enden av låven finnes det en enkel utstilling som forteller om gården og folkene som bodde på Røynevarden.

Røynevarden ligg langs riksveg 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten i Suldal i Ryfylke. Det går en sti opp fra veien (ca. 200 m). Ta med nistepakken og nyt den flotte utsikten over Suldalsvatnet

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Røynevarden
  • 4237 Suldalsosen
Telefon:
52 79 29 50
E-post:
post@ryfylkemuseet.no
Nettside:
www.ryfylkemuseet.no

Hvor er Røynevarden ved Suldalsvatnet (Ryfylkemuseet)?