Vanskegrad

Middels

Underlag

Asfalt

Ved start frå Golfparken startar turen med å trille nedover mot sentrum. I første krysset svingar du til venstre og tek inn på sykkelstien på høgre side etter ca 50m. Sykkelstien held fram langs RV 47 nordover. På Bjelland er det slutt på sykkelstien på venstre side av vegen, då svingar du til høgre og følgjer skilt mot Kvalvåg.

Etter ei stund kryssar du E39 på bru og held fram ned ein bratt bakke. Bakken sluttar i eit kryss og ein krapp sving, så ver ekstra varsam her. I krysset svingar du til høgre og fortsett sørover. På vegen sørover kan du tidvis sjå sjøen, du passerer Fjon og eit anlegg for oppdrett av smolt. Etter eit par bakkar til når du E39 der du svingar til venstre. Her må du følgje hovudvegen eit par hundre meter. I krysset følgjer du skiltet mot Søre Våge, mot høgre. Denne vegen skal du følgje ca ti km der du òg er ein tur innom Haugesund kommune.

Her er det fleire vatn du kan bade i, men nokre vatn er drikkevasskjelde der det ikkje er tillate å bade, sjekk skilting.

Når du kjem til krysset mot RV 47, hald fram til høgre på sykkelstien. Etter ei stund går sykkelstien gjennom ein undergang og held fram nokre hundre meter før du fortsetter til venstre på ein gamal bit av riksvegen. Du kjem no inn på vegen mot Buavåg, følg denne til venstre nedover til du ser sjøen. Innst bukta tek du av vegen på høgre side og fortsetter langs ei idyllisk elv opp att til RV47. Her er det sykkelsti på høgre side av vegen og denne følgjer du nokre hundre meter til den sluttar ved skilt til Tveit.

Sjølv om det er raskast å følgje riksvegen nordover mot Sveio, tilrår me at du følgjer skilta mot Tveit. Du passerer bla Husavatnet på venstre side, der det er ein fin badeplass. Rett etter vatnet følgjer du skiltet vidare mot Tveit og fortsetter 3,8 km, før du igjen når riksveien og kan følge sykkelstien nordover. Ved Krossleitet tar du til høgre og følgjer skiltet for sykkelstien, under riksvegen. Nedst i bakken tar du til høgre att og held fram på sykkelstien gjennom sentrum, forbi skulen og til venstre opp mot Golfparken.

Kontakt

Adresse:
  • 5559 Sveio
Telefon:
+47 53 74 80 00
E-post:
postmottak@sveio.kommune.no
Nettside:

Hvor er Runde om Kvalvåg-Halseid (37 km.)?

Fjord Norways sekundærlogo