Hopp til hovedinnhold

Stad

Skånevik.

Turkart

Etne 1:50.000.

Start- og sluttpunkt

Ved minnebautaen i hotellparken.


Parkering

Offentlege P-plassar på kaiområdet og ved Helsesenteret.

Merking

Infotavler, retningspiler, natursti i bøkeskogen.

Gradering

Grøn. Lett fottur.

Høgdeskilnad

100 m.


Tidsbruk

45 minutt - 1 time (3 km)

Gode råd

Stort sett tur på private grusvegar. Ver vennleg å ta omsyn til landbruk og ev. beitedyr. Turen kan utvidast etter behov, t.d. ved å gå innom bøkeskogen (delvis på skogsti) eller halde fram på postvegen vestover nedanfor Tjedla gard og ta hovudvegen tilbake til sentrum. Sistnemnte om lag doblar lengda på turen.

Turomtale

I alt er dette ein lettgått og variert rundtur i kulturlandskapet sør for Skånevik, med vakker utsikt utover fjorden og mot Kvinnheradsfjella. Den kjende kunstmålaren Lars Hertervig (1830-1902) let seg inspirere av den same utsikta då han målte i Skånevik på 1850-talet. Kopiar av måleria er utstilt på fjordhotellet, inkl. motivet frå Rullestadjuvet i Åkrafjorden.

Turen startar oppover forbi Skånevik skule. Etter 350 m, ved gardsdammen på Milja, tek ein til venstre, kryssar elva og tek så til høgreettersagbruket. 600 m lenger opp kjem ein til bøkeskogen. Her kan ein gå ein kort ekstrasløyfe i naturstien, som har infotavler om skog og økologi etc. Hovudturen går rett fram til enden på grusvegen, der ein tek til høgre på skogsveg til postvegbrua 100 m lenger framme. Kryss brua og gå den gamle postvegen vestover forbi Tjedla gard. Dersom ein ikkje ønskjer ekstraturen vidare mot vest i postvegen, held ein fram rett nedover tilbake til sentrum via Dørfabrikken og Milje gard.

Kontakt

Adresse:
  • 5593 Skånevik
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår
Varighet:
  • Kort tur (0,5-3t)
Underlag:
  • Grus
  • Sti
  • Asfalt

Hvor er Rundtur i Skånevik via bøkeskogen og postvegbrua?