Stad

Etnesjøen (Etne sentrum)

Kart

Turkart: Etne- Saudafjella 1:100 000 Norgesserien: Etne 1:50 000

Start- og sluttpunkt

For eksempel Etne frivilligsentral (Etne bustadskiping), Holmavegen 7-11.

Parkering

Ved startpunkt, eller anna parkering i sentrum.

Merking

Vegnamnskilt.

Gradering

Grøn. Lett. Rullestol.

Lengde

2,5 km

Høgdeforskjell

5 – 10 moh.

Tidsbruk

0,5 t

Turomtale

Start ved Etne Frivilligsentral (Etne Bustadskiping), Holmavegen 7-11. Følg Holmavegen mot Etne omsorgssenter, og gå rundt det nye omsorgssenteret.  Gå langs elva mot venstre, og ta til venstre på grus-sti etter Enge skule, gjennom Birkenesbøen (bustadfelt) og vidare til Strondavegen (Fylkesveg 34). Ta Strondavegen t.h., deretter Stadionvegen t.v. mellom Etne kyrkje og Røde Kors-huset, til Tongane (veg). Kryss Tongane (veg) og gå til venstre på vegskulder og fortau opp til Strondavegen og E-134. Kryss Strondavegen på gangfelt, og gå Strondavegen t.v. Ta til høgre før Enge skule, på veg til P-plass for skulen. Gå ein runde gjennom Gjerdsrabbane burettslag og tilbake til utgangspunktet. Alternativ: Frå Tongane t.h mot kaien, opp Sjoargata eller over Torget til Haukelivegen (E-134). Haukelivegen (t.v.) til Strondavegen.

Kontakt

Adresse:
  • Holmavegen 7
  • 5590 ETNE
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.etne.kommune.no/

Hvor er Rusletur ved Etnesjøen?