Ei vassdriven sirkelsag som ligg der rv 545 kryssar Tinnselvo, på grensa mellom kommunane Stord og Fitjar. Saga blei bygd i 1916 og var i drift fram til rundt 1990. Restaurert i 1996.

Kontakt

Adresse:
  • 5418 Fitjar
Telefon:
+47 53 45 85 00
E-post:
fitjar@fitjar.kommune.no
Nettside:
www.fitjar.kommune.no

Hvor er Rydlandssago?