Sæbøtunet er gamletunet på ein av dei eldste gardane i Etne. Det er det største autentiske museumstunet i Sunnhordland. Bygningane i Sæbøtunet viser sosiale tilhøve, byggeskikk og handverk på 17- og 1800-talet. Dei 8 bygningane i tunet er innreidde med møblar, arbeidsreiskapar og tekstilar frå denne perioden.

Tilbod sommaren 2021 Familieomvising på tunet kl. 11.30 og 13.30 Skattejakt på tunet og utlån av stylter og andre uteleiker. Hos oss kan du kjøpa skogsbingo og Strandbingo og dra på oppdagelsesferd. Sal av is, brus og kaffi.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • 5590 ETNE
Telefon:
+47 53 41 38 99
E-post:
post@sunnhordland.museum.no
Nettside:
www.sunnhordland.museum.no

Hvor er Sæbøtunet?