Hopp til hovedinnhold

For 3000 – 4000 år siden var salamanderen trolig vanlig og utbredt over store deler av Vestlandet. I dag er den svært sjelden både her i landet og i resten av Europa. Årsaker er at salamander og fisk ikke kan sameksistere. Dammene i salamanderparken har ikke egnet gytesteder for fisk, og dette er årsaken til at salamanderen fremdeles finnes her. 

Salamanderparken er ikke like ryddig som andre parker. Slik skal og må det være! Salamanderen bruker nemlig mye av tiden sin på land. Dels går den på land om kvelden og natten for å finne mat, men store deler av året ligger dyrene i dvale under en trerot eller inne i en teinrøys. Ser du en salamander på land, så la han gå i fred. Selv om de er giftige, er de svært sårbare på land. Letteste måten å få se en salamander på er å gå rolig frem mot en dam og se ned mot bunnen. Salamanderen er lett å forstyrre i vannet, og da er han rask til å gjemme seg i mudderet eller under en gren.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Sveio Sentrum
  • 5550 SVEIO
Telefon:
+47 53 74 80 00
E-post:
postmottak@sveio.kommune.no
Nettside:
www.sveio.kommune.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Barnevennlig:

Hvor er Salamanderparken i Sveio sentrum?