Våninghuset fra gården som var i drift til 1960-tallet, er restaurert og fungerer som informasjonsbygg.  "Cleng Peerson-huset" ble flyttet fra Hesthammer i 1975 i forbindelse med 150-årsjubileet for utvandringen til Amerika. Cleng Peerson som ledet den første gruppen kvekere som seilte fra Stavanger med "Restauration" i 1824, vokste opp på Hesthammer. Bua (stabburet) er flyttet fra Mo i Etne. Bua er den eldste bygningen til Karmsund folkemuseum.  

 

 

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Hvor er Sandbekken i Tysvær?