Alt er bevart slik det var da siste eier bodde her. Eiendommen på Veiholmen består av fem bygninger, der alt er bevart slik det var da siste eier bodde her. Sanden forteller historien om handel, fiske, væreiersystemet, utvandring til Amerika og ikke minst dagliglivet ytterst på Nordmørskysten for hundre år siden.

Sanden har tilhørt Eckhoff-familien fra 1795 til 1984 da Smøla museum kjøpte eiendommene. Anders og Berndine Eckhoff  ble gift i 1875 og fikk ni barn. Seks av disse barna emigrerte til Amerika. Den yngste i flokken, Astrid, ble født 01. november i 1987. Hun levde nesten hele livet sitt i Sanden. De siste årene bodde hun alene i huset. I dag står alle husene i Sanden slik Astrid forlot dem da hun døde i 1983.

Sanden skildrer på en enestående måte hvordan livet var for en familie som drev med handel, fiske, jordbruk og innlosjering av fiskere på 1800- og 1900-tallet.

Nordmøre museum har i tillegg tre andre museumsavdelinger på Smøla; Norsk Myrmuseum, Rangnes gamle skole og Rosvoll prestegard.

 

Priser

Fra:
NOK 50

Kontakt

Adresse:
  • Veiholmen
  • 6570 SMØLA
Telefon:
71 54 46 32
E-post:
rannei.botten@nordmore.museum.no
Nettside:
www.nordmore.museum.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Sommer
Guiding tilgjengelig:
Parkering:

Hvor er Sanden bygdemuseum Smøla?