Sandvik ligg mellom Etne og Skånevik om du køyrer ytre vegen (langs fjorden ) mellom desse stadane. Området har ei flott badestrand med stor grasslette  med Volleyballnett rett ovanfor. Her er og bord og benkar, toalett og gode parkeringsmoglegheiter like ved grassletta.

For vegskildring, sjå Friluftsrådet vest. 

Kontakt

Adresse:
  • Sandvik friluftsområde
  • 5590 ETNE
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.friluftsradetvest.no

Hvor er Sandvik - badeplass i Etne?

Fjord Norways sekundærlogo