SAUESANK OG VANDRING NED AURLANDSDALEN FRÅ ØSTERBØ TIL VASSBYGDI - KUN LAURDAG 19.SEPTEMBER

Vandringa med sauen ned Aurlandsdalen er den same som ein gjorde før det vart bilveg til Østerbø (1974).

Guiden vil gje deg ei oppleving av korleis Aurlandsdalen vart brukt før den vart ein av landets mest populære fotturist ruter. Aurlandsdalen var ein viktig drifteveg mellom aust og vest. Det er mange historiar om driftekarane som om våren dreiv både småfe, storfe og hestar opp dalen til sommarbeite og stølsdrift. Om hausten vart mange av dyra drivne vidare til austlandet for salg, medan andre vart drivne heimatt til bygda.

PRIS PER PERSON

Vaksen NOK 850.

Born(12-14 år) NOK 650.

Minimum 3 personar, maks 10 personar.

Påmelding 5 dager før.

Middels til krevjande tur.

Kontakt

Adresse:
  • Vei uten navn
  • 5745 Aurland
Telefon:
48125138
E-post:
post@kulturpafatet.no
Nettside:
www.kulturpafatet.no/sauesank-og-vandring

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Sauesank i Aurlandsdalen?