Hopp til hovedinnhold

Sjernarøy kyrkje ligger på Kyrkjøy, som betyr at det ikke er den første kirken på Sjernarøy. Dokument fra 1280 nevner kirke på Sjernarøy, men ingenting mer. Det er ikke funnet spor etter tidligere kirke på Kyrkjøy, så kirken var nok en trekirke. Sjernarøy kyrkje er en tømret langkirke som stod ferdig i 1647. Den har 160 sitteplasser og er en fin representant for renessansestilen. I motsetning til Jelsa kyrkje som ble bygd på samme tid, har Sjernarøy kyrkje vinduer bare på sørveggen. Kirken har flotte rankemalerier på veggen som hadde vært skjult av kalk i mange år. Under restaurering av kirken på 1950-tallet kunne en skimte maleriene bak kalken og det ble bestemt at kalken skulle fjernes. Maleriene er udaterte og laget av en ukjent kunstner. Altertavlen er fra 1950 og en kopi av altertavlen i Ogna kirke. Altertavlen i Ogna var malt av Gottfried Hendtzschel i 1627. Denne ble ødelagt ved brann i Ogna kirke i 1991 og Sjernarøy kyrkje lånte borte sin altertavle slik at Ogna kunne få laget en ny altertavle lik den gamle. Preikestolen er fra 1600-tallet og laget av Thomas Snekker, mens Peter Reimers har dekorert den. Døpefonten er også fra 1600-tallet. I forbindelse med restaureringen av kirken, ble et gammelt alterbord av stein som hadde vært brukt til dørhelle, satt inn i kirken i sørøstre hjørne. Det henger krusifiks fra middelalderen over det gamle alterbordet. 

Kontakt

Adresse:
  • Eik
  • 4170 Sjernarøy
Telefon:
51 71 42 20
E-post:
post.finnoy@kyrkja.no
Nettside:
www.finnoykyrkja.no

Fasiliteter

Parkering:
Barnevennlig:
Sesong:
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår
  • Høst

Hvor er Sjernarøy kyrkje?