Stad

Rosendal.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Rosendal Turgruppe sitt rutekart.

Start- og sluttpunkt

Neslia.

Parkering

Følg fylkesvegen frå Rosendal sentrum 2 km mot Løfallstrand. P-plass der skogsvegen tek av frå riksvegen.

Merking

Informasjonstavle ved P-plassen. Inga merking langs skogsvegen, men nokre skilt er oppsette. Det er fleire vegdele undervegs, hald alltid til høgre for å følgja hovudvegen til Sjethaug.

Gradering

Grøn. Eigna for barnevogn, sykkel og for motorisert rullestol.

Høgdeskilnad

30 – 290 moh.

Tidsbruk

2 timar t/r.

Gode råd

Raste- og utsiktsplasser undervegs. Frå Sjethaug kan ein fylgja T-merka sti til stor varde på Navarhaug 501 moh. Herfrå er det T-merka stiar til Vevik, Skålafjell (Navarhaug), Åsvodl, Kjeldestøl, Skåladalen/Ludnabekk, Nordlifjell og Myrdal. Sjå m.a. Rosendal Turgruppe sitt rutekart, og bruk fantasien for å setja saman interessante turar.

Turomtale

God 3 km grusveg med jamn stigning. Det er fleire vegdele oppover, hald alltid til høgre for å følgja hovudvegen til Sjethaug.

Frå rasteplassen Sjethaug, med den fine turhytta, kjem ein tett på Rosendal med vidt utsyn til grannebygder, fjell, dalar og fjordlandskap.

Alternativt kan ein parkere ved kyrkja og følgje skilting til Sjethaug derfrå.  

Kontakt

Adresse:
 • 5470 Rosendal
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Fasiliteter

Total stigning:
 • 452m
Vanskelighetsgrad:
 • Middels (blå)
Avstand:
 • 6.5km
Varighet:
 • Kort tur (0,5-3t)
Sesong:
 • Høst
 • Vår
 • Sommer
 • Vinter
Underlag:
 • Grus
Terreng:
 • Fjellområde
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:

Hvor er Skålafjell (Sjethaug)?