Stad: Nordaustsida av Hundvåko.

Areal: 105 dekar. Dette er ei halvøy med fine badeviker og svaberg. Den vert mest nytta av folk med båt. Her finn du fortøyingsboltar og fortøyningsbøye.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Nordaustsida av Hundvåko
  • 5385 Bakkasund
Telefon:
55 39 29 50
E-post:
Nettside:

Hvor er Skår friluftsområde?