Fossen er ein attraksjon på Nasjonal Turistveg Hardanger, som ligg ved den gamle vegtraseen opp Skjervet i Granvin. Området kring fossen er tilrettelagt med stiar, trapper, utsiktspunkt, rasteplasss samt eit toalett utanom det vanlege! Ved foten av fossen kan du oppleva "dusjen", og kjenna kreftene frå fossefallet buldra i kroppen.

Kilde: Visit Voss

  Kontakt

  Adresse:
  • 5704
  Telefon:
  E-post:
  Nettside:

  Hvor er Skjervsfossen?