Hopp til hovedinnhold

På grunn av flo og fjære har det her vært sterk strøm som opp gjennom historien har gjort det vanskelig å passere for sjøfarende som ville inn og ut av Skjoldafjorden nordenfor. Flere ganger ble det tatt initiativ for å lette ferdselen gjennom Skjoldastraumen. De første planene om "Skjoldestrømmens Farbargjørelse" ble lagt frem i 1850-årene. Det ble da samlet 400 speciedaler i private bidrag for å fjerne noen store steiner i straumen som var farlige for båtfarten. Dette arbeidet var til stor hjelp for mindre båter, men til liten nytte for større fartøy.

I 1895 tok Havnedirektøren over saken. Året etter ble det lagt frem planer for anlegg av en 460 meter lang kanal med kammersluse og porter for lav- og høyvann gjennom et eid ved Straumsholmen. Den skulle være 3 meter dyp og 10 meter bred. I år 1900 ble det gitt klarsignal til arbeidet, men det startet først i mars 1904. 14.november 1908 ble slusene offisielt åpnet ved at D/S "Karmøy" og Stavangerbåtene "Robert" og "Skjold" kom inn fjorden og passerte gjennom slusene. Dermed stadfestet de at flere generasjoners drøm om lettere ferdsel gjennom Skjoldastraumen var blitt en realitet. Ut på 1920-tallet kom bilen og gjorde det mye lettere å komme til Haugesund enn før. Det store hinderet var likevel flytten over straumen. I 1932 ble derfor broen over straumen ferdig og det kom svingbro over slusene. I 1987 kom så en ny generasjon broer – både over straumen og slusa. Den gamle svingbroa over slusa ble restaurert og ligger nå vanligvis i åpen posisjon unntatt under den årlige slusedagen i juni. Den nye broa er vippebro som ble benyttet når frakteskuter eller større lystfartøy vil ta seg inn i Skjoldafjorden. Dermed kan man enda oppleve slusing i den eineste saltvasslusa i Norge som fremdeles er i aktiv bruk.

 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Skjoldastraumen
  • 5567 Skjoldastraumen
Telefon:
+ 47 52 75 70 00
E-post:
servicetorget@tysver.kommune.no
Nettside:
www.tysver.kommune.no/turistinformasjon-tourist-information/

Fasiliteter

Barnevennlig:
Sesong:
  • Sommer

Hvor er Slusene i Skjoldastraumen?