Følg merket løype fra Jonstølen mot Krossvatn. Løypen går gjennom tett furuog bjørkeskog oppover langs den brusende Jonsstølåna. Terrenget åpner seg når du kommer opp mot Kyrkjesteinsdalen. Ved nedre Reinadalane tar du av til venstre fra merket løype og følger bekken bratt oppover til et lite tjern. Her vil du se at turvandrere før deg har bygget små varder (nødlinger) som viser veien opp til toppen. Siste del følger du fjellryggen. På begge sider ligger småfenner med blåis. 

Nesten hele turen går innenfor Dyraheio landskapsvernområde. Dette er vårt største verneområde, med et særpreget landskap og rik fjellflora. Dyraheio er en del av det sørligste villreinområdet i Europa. Synlige spor fra jakt, støling og annen utmarksbruk gjør Dyraheio ekstra verdifull fordi så mye er forsvunnet i områdene rundt. Navnet forteller med all tydelighet hva folk gjennom tidene har oppfattet som det vesentligste ved heia.  

Kontakt

Adresse:
  • 4244 NESFLATEN
Telefon:
982 199 75
E-post:
info@ryfylke.com
Nettside:
www.ut.no/tur/2.2051/

Hvor er Snønuten?