Sogn Aqua AS har løftet Sognefjorden inn på land i et 10.000 m2 stort basseng i Ortnevika. Her fôres og stelles Glitne-kveita med stor omsorg av erfarne røktere. De utvikler et helt spesielt forhold, oppdrettskveitene og de entusiastiske og erfarne røkterne i Sogn Aqua. Kanskje ikke så rart når det tar fire år fra de 300-500 gram store flatfiskene settes ut i gigantbassenget i Ortnevika, til de har nådd slaktevekten på rundt fem kilo. Det meste av fôringen i Vestlandets største utendørsbasseng skjer automatisk. Men kveitene håndfôres daglig i tillegg.

Du tror det ikke før du ser det

Fra pilotprosjekt og forsiktig oppstart i Slantevika i 2010, er Sogn Aqua AS godt i gang med å gjøre landbasert kveiteproduksjon til industri. Girskiftet kom i 2016. Da sto det imponerende landanlegget i Ortnevik klart, og innsettet av yngel ble tidoblet. I 2018 nærmet årsproduksjonen seg 200 tonn. I 2019 skal den dobles. Innen tre år er målet en årsproduksjon rundt 700 tonn.

For å komme dit:

For å komme til Norges største landbaserte kveiteoppdrett, kjører du nordover fra Bergen på E39, forbi fergeleiet i Oppedal og videre inn på fylkesveg 8. Følg vegen videre over Ikjefjordsbrua og sving skarpt til venstre etter smale Førsund bru. Fylkesveg 92 er kronglete, men er verdt turen: Du møtes av et 10.000 kvadratmeter stort sølvspeil, når kveitefarmen reflekterer den lave senvintersola.

Areal viktigere enn volum 

Anlegget består av ti 150 meter lange renner, som ligner avdelte svømmebaner i et basseng. Hver renne har et bunnareal på 1.000 kvadratmeter.

– I kveiteoppdrett er arealet viktigere enn antall kubikk. Vi tror vi skal kunne produsere over 50 kilo kveite på kvadraten, sier driftsleder Jan Even Østerbø, og avslører at vanndybden i anlegget ikke er mer enn 80 centimeter.

Råvannet som hentes opp fra 100 meters dyp i Sognefjorden, holder 8-9 grader hele året gjennom. Oksygenmetningen løftes fra 80 til 100 prosent, og 80-90 prosent av inntaksvannet gjenbrukes. Hver av de 150 meter lange svømmebanene har fem fôringspunkter, hvor en velkjent raslelyd høres når fôret skytes ut.

Aqua Pioneers

 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Osland Brygge
  • 5962 BJORDAL
Telefon:
90104802
E-post:
office@glitne.net
Nettside:
glitne.net/en

Hvor er Sogn Aqua - kveiteoppdrett?