Denne turen går til dei veglause slåtteteigane på Nyre. Med unntak av ein bratt bakke etter ca 200 meter (Kleivabakken), går stien i lett terreng langs fjorden med fine viker og svaberg. Turen gir flott utsyn inn heile Lusterfjorden til Skjolden.

HISTORIE:

Gangstien har vore brukt i mange generasjoner til buføring av husdyr til utmarka og til slåtteteigane langs fjorden.

Stader langs vegen:

Hamnen. Ankringsplass og hamn sidan 1800 talet. I området rundt Hamnen har det vore i alt 8 husmannsplassar.

Mosaviki. Fram til utpå 1970-talet stod her eit lite vassdrive sagbruk. Her var det og to husmannsplassar og frukthage. 

Artnes. Restar etter utgraven gravrøys. Her stod og i tidlegare tider ei notturke for brislingnot. Mellom Artnes og Djupeviki finn ein restar etter Solvorn skyttarlag si eldste skytebane.

Nyre. Slåtteteigar i bruk fram til 1960-talet. Vidare utover langs fjorden og oppover i marka er det ei rekke gamle slåtteteigar. Desse var svært viktige for småbruka i Solvorn. Her var og fleire små frukthagar.

Kontakt

Adresse:
  • Solvorn
  • 6879 SOLVORN
Telefon:
57671400
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:

Hvor er Solvorn - Nyre?