Mer enn 3 000 parkeringsplasser i Stavanger by. Stavanger Parkering tilrettelegger parkeringsplasser nær dine mest attraktive reisemål. Når du benytter våre P-plasser er du tett på dine beste opplevelser, - yrende folkeliv, shopping, faste kulturtilbud, festivaler og idrettsopplevelser. Eller du parkerer på jernbanen og er syv problemfrie togminutter unna en megaopplevelse på Viking stadion! Hvordan kan du betale? Enten ved å bruke kontanter, kort eller via din smarttelefon. Stavanger Parkering har utviklet en parkeringsapp som er tilgjengelig både for Apple-brukere og Android-brukere. Søk på Stavanger Parkering, og last ned. Med appen betaler du kun for den tiden du faktisk parkerer, og du kan utvide parkeringstiden din når som helst. Betalingen skjer automatisk via et kredittkort som lagres i appen. Trygghet: Parkeringsregulering reduserer totalantallet trafikkulykker i en bygate med inntil 30 %! En av våre hovedoppgaver er å se til at parkeringsreguleringene etterleves. Utrygghet på grunn av feilparkering rammer ofte de myke og yngste trafikkantene. Fri passasje Det skal alltid være fri passasje! Det er når du har mest behov for det at du ser verdien av det. Tenk deg at brannbilen ikke skulle komme frem til ditt hus hvis det begynner å brenne. Eller at ambulansen ikke kommer frem til deg eller en av dine nærmeste tidsnok til unnsetning når det er behov for det! I det daglige har du også behov for at renovasjon og varelevering kommer frem. Våre trafikkbetjenter er din garanti for at de viktigste parkeringsreguleringene etterleves, - det kan stå om livet!

Kontakt

Adresse:
  • St. Olavs gate 6
  • 4005 STAVANGER
Telefon:
51 50 76 72
E-post:
post@stavanger-parkering.no
Nettside:
www.stavanger-parkering.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Stavanger Parkering?

Fjord Norways sekundærlogo