For å få topp produkt, foregår første del av produksjonen i spesielt utviklete innendørs anlegg, i svært beskyttete miljø med stor grad av friskt sjøvatn. Denne del av produksjonen skjer på Reipholmen i Rørvik i Nord-Trøndelag. Fisken blir så flyttet til Imsland og Helland i Vindafjorden i Rogaland for videre vekst. Siste og aller største del av vekst-perioden skjer i fiskemerder i Vassvik og Kjeurda i Hjelmeland, Ryfylke. Her vokser fisken til den er 5 år før den blir slaktet og utviklet til produkt for salg ved slakteriet på Hundsnes i Hjelmeland.

Sterling White Halibut er et produkt med mange muligheter og er blitt en populær råvare blant mange kokker. Sterling White Halibut blir solgt i utvalgte butikker i Ryfylke og servert på hotellene.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Hundsnesveien 205
  • 4130 Hjelmeland
Telefon:
21 56 27 00
E-post:
magnus.skretting@marineharvest.com
Nettside:
www.sterlingwhitehalibut.com

Hvor er Sterling White Halibut på Hjelmeland?