Gravhaugene er bygget for folk på gården Støle, og funn vitner om sammenhengende bosetning fra bronsealder til vikingtid, en periode på 2000 år.

På Stødle kan man se sammenhengen mellom kirke, kirkegård og førkristen gravplass, som på Grindheim. Langkirken var vikinghøvdingen Erling Skakkes private huskapell fra ca. 1160. Steindelen av kirken er i romansk stil. Skipet i tre er påbygd fra omkring 1650. Ellers finnes her altertavle og krusifiks fra 1636, prekestol ca.1600-barokk og to kirkeklokker fra middelalderen. 

Ved Stødle hovedkirke kan du se konturene av et av de største gravfeltene i området, der en 6 meter høy bautastein fremdeles rager over "Kirkehaugen". Etter sigende var det Erling Skakke, far til kong Magnus Erlingsson, som i 1160 bygde den eldste delen av Stødle kirke. "Stødle gard" er omtalt i sagaene som et viktig maktsenter i vikingtid og middelalder, men de mange gravhaugene og helleristningene i området viser at stedet også var sentralt allerede i bronsealderen. 

Med fantastisk utsikt over etnefjorden og bygda er det vel verdt å ta en tur til Stødle Kirke. Veien er skiltet fra Etne sentrum, og du finner en infotavle nær kirken. 

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Stødle
  • 5590 ETNE
Telefon:
+ 47 53 77 11 70
E-post:
kyrkjeverja@etnekyrkja.no
Nettside:
www.etne.kommune.no

Hvor er Stødle Kirke?