Stødle kyrkje er hovudkyrkja i Etne. Kyrkja ligg på garden Stødle (den eldste namneforma var Studla), som ligg på ei vid terrasse med flott utsikt over fjorden og sentrale delar av Etnebygda.

Gamle gravhaugar og funn vitnar om at garden Stødle er ein eldgamal bustad. Særleg legg ein merke til "Kyrkjehaugen" med den 6 meter høge bautasteinen som ligg ved inngangssida til kyrkja. Segna seier at den eldste delen av kyrkja vart bygd av Erling Skakke på midten av 1100-talet.

Gravfelt og hellerisning nær kyrkja. Infotavle. For omvisning kontakt Kyrkjekontoret tlf 53 77 11 70.

Kontakt

Adresse:
  • 5590 Etne
Telefon:
+47 53 77 11 70
E-post:
Nettside:
www.etne.kommune.no/reiseliv

Hvor er Stødle kyrkje?