Store og Litle Stokkavatn ligger noen km fra sentrum og er omkranset av grønne områder som veksler mellom skog, jordbruk og gammelt kulturlandskap. Det er en rekke turveier og lysløyper rundt vannene som er sentrale i kommunens turveinett. Området rundt Stokkavatnene er kjerneområde for rådyrstammen i Stavanger, og turgåere får ofte se rådyr på nært hold. Helt sør i Store Stokkavatn passerer turveien våtmarksområdet i Madlaforen. Her er det en stor sivskog med et rikt fugleliv. Du kan mate stokkendene og sothønsene fra broen. De mer sky og sjeldne fuglene finner du inne i sivskogen. Store Stokkavatn er også et populært sted blant fiskere. Det er tillatt å fiske med stang og snøre gratis hele året fra kommunal grunn og dessuten isfiske når forholdene tillater det. Det er imidlertid forbudt å fange fisk mindre enn 25 cm. 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Stokka
  • 4006 STAVANGER
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@RegionStavanger.com
Nettside:
www.stavanger.kommune.no

Hvor er Store og Litle Stokkavatn?