Ei variert rute med bratt stigning, med asfalt og grusveg. Her kan ein velje om ein vil gå fjellturen opp eller sykle. 

Ruta startar i Fitjar sentrum, der du blant anna finn overnatting, handel, gjestehamn og turistinformasjon.


Følg RV 545 sørover forbi Fitjar kyrkje før du etter 1 km tek av til venstre på ein smal landeveg. Denne vegen følgjer du opp til ein parkeringsplass med bom. Der startar grusvegen opp til Svartavatnet. Det er bratt stigning i byrjinga, men flatar meir ut etter kvart.

Etter 1,7 km frå parkeringsplassen kjem du til det første vatnet, Olstjødno. Neste vatn heiter Kidnavatnet og ligg 0,8 km vidare. Like etter ser du Midtvatnet, og knappe 1 km til er du oppe ved Svartavatnet, som er eit av drikkevatna til Fitjar. Det er bord og benkar langs grusvegen.

Kontakt

Adresse:
  • Sentrum
  • 5419 Fitjar
Telefon:
+47 53 45 85 00
E-post:
fitjar@fitjar.kommune.no
Nettside:

Fasiliteter

Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Sykkelrute rundt Svartavatnet, Fitjar?