Sykkelturen går på asfalterte veier, samt flere strekninger med gang og sykkelsti. Følg fv. 44 fra sentrum og til stasjonen i Egersund. Her tar du til venstre og følger rv. 42 mot Eigerøy (ved krysset ved Gamle Eigerøyveien, tar du til venstre og følger samme veien helt til du kommer tilbake til rv. 42). Etter broen over til Eigerøy tar du til høyre på Ytstebrødveien og følger denne helt til sjøen dukker opp på venstre side av veien. Sving av Ytstebrødveien til Skadbergsanden hvor sykkelstativ står like ved hovedåpningen til stranden. 

Kontakt

Adresse:
  • Elvegata 23
  • 4370 EGERSUND
Telefon:
474 88 409
E-post:
turistkontoret@eigersund.kommune.no
Nettside:
visitegersund.no/en/adventures/outdoor-activities/biking-tours/

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår

Hvor er Sykkeltur fra Egersund sentrum til Skadberg?