Frå det høgaste fjellet i Sveio, Trollavassnipen, ser du nesten frå Bergen til Stavanger på klåre dagar. Turen til toppen tek 1 – 2 timar i til dels bratte løyper.

Stad: Trollavassnipen i Valevåg Turkart: Sveio  (1 : 50.000) Start og sluttpunkt: Start frå Kleivo ungdomshus på Einstadbøvoll, ved Haugsgjerdelva på Tittelsnes eller frå Holsvika friområde. Stien frå Kleivo er mest brukt. Parkering: Det er plass til å parkera ved alle startpunkta. Merking: Informasjonstavle ved alle startpunkt. Skilta og merka. Tydeleg sti. Gradering: Blå. Høgdeskilnad: 40 – 432 moh. Tidsbruk: 2 - 3 t t/r Sesong: Heile året Utstyr og påkledning: Gode tursko/fjellsko eller støvlar. Ein del våte parti.

Turskildring: Løypa frå Kleivo, som er mest brukt, går bratt opp gjennom skogen, rett bak ungdomshuset. Etter kvart flatar terrenget noko ut før stien igjen går bratt opp mot toppen. Her er det utsyn i alle retningar, mot øyane i Sunnhordland og innover mot fjella i Rosendal og Hardanger. Bruene i Trekantsambandet viser òg godt igjen.

Trodlamarsjen er ein familiemarsj som blir arrangert kvar Kristi Himmelfartsdag, med start frå Einstadbøvoll skule.

Skilting: Startpunkttavle med kart ved parkering. Pilskilt ved stiskille. Toppunktskilt.

 

Denne sida vart sist oppdatert 28.08.2018.

Kontakt

Adresse:
  • 5554 Valevåg
Telefon:
+47 53 74 80 00
E-post:
postmottak@sveio.kommune.no
Nettside:

Hvor er Turløype Trollavassnipen?

Fjord Norways sekundærlogo